Doğum tarihi: ?? ?? 1935
Kaç yaşında: 88
Meslek: Ekonomist
Doğum yeri: Konya

Korkut Boratav gerek Türkiye iktisat tarihi ve gerekse siyasal ekonomi alanında dikkate alınması gereken çalışmalara imza atmış iktisatçılarımızdan biridir.

Korkut Boratav, 1935 yılında Konya’da doğmuştur. Annesi Hayrünüsa hanım, babası Halkbilimci Pertev Naili Boratav’dır. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1960 yılında tamamladığı Maliye Teorisi yüksek lisans eğitimi sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak girdi. 1964 yılında aynı fakültede, iktisat doktorasını tamamladı. 1964 ile 1966 yılları arasında ABD’de Cambridge Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 1972’de doçent oldu.

Korkut Boratav, 1974 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde danışmanlık yaptı. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Senato’sunca profesörlüğe yükseltildi. 1983 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 sayılı yasaya göre üniversitedeki görevine son verildi. 1984 & 1986 yılları arasında Afrika’da Zimbabwe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesine dönen Boratav, bu okuldan 2002 yılında emekli oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat alanında değil, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çok önemli katkılar yapmış dünya çapında bir bilim insanıdır

Korkut Boratav 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü aldı.

Korkut Boratav’ın araştırma alanları: Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, Gelişme İktisadı, Türkiye Ekonomisi’dir.

Bir dönem Cumhuriyet Gazetesi’nde iktisat yazıları yazan Korkut Boratav, gazetenin diğer yazarlarından iktisatçı İzzettin Önder’in Tüpraş özelleştirmesine dair yazdığı bir yazının yayınlanmaması üzerine gazeteyi protesto ederek yazılarına son verdi.

Korkut Boratav, Çiğdem Boratav ile evli idi, eşi 2011 yılında vefat etti. Oluş Boratav, Sinan Boratav adlarında 3 çocuğu vardır.

2017 yılında Profesör Doktor Korkut Boratav ve aralarında, Profesör Doktor İzzettin Önder, Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu, Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, Doçent Doktor Cenk Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Güray Öz, Haluk Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu 22 yazarın ortak eseri olan kitabın editörlüğünü ise Can Soyer gerçekleştirdi.

Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesi olan Korkut Boratav, halen BirGün gazetesinde ve soL Haber Portalı’nda yazılarını yayınlamaktadır.

Korkut Boratav’a göre, “cemaat ve tarikatlara bağlı insanlara dayalı bir demokrasi olamaz”. Çünkü bu bağlantılar içindeki insanlar özgür birey değildir”

Kitapları:

1962 – Türkiye’de Devletçilik, 1923 & 1950: İktisadi Düşünceler ve İktisadi Mevzuat
1965 – Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metod Meseleleri
1969 – Gelir Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Sosyalist Sistemde, Türkiye’de (100 Soruda Dizisi)
1974 – Sosyalist Planlamada Gelişmeler
1974 – Türkiye’de Devletçilik (100 Soruda Dizisi)
1979 – Uluslararası Sömürü ve Türkiye
2004 – Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm
1983 – İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları: Seçme Yazılar
1984 – Krizin Gelişimi ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu
1984 – Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için Konut Sektörü ve Politikaları Üzerine Bir Model Önerisi
1987 – Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert: 1908 & 1980
1987 – Stabilization and Adjustment Policies and Programmes-Country Study 5: Turkey
2003 – Türkiye İktisat Tarihi: 1908 & 1985 & 1988 – İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Yazılar
1991 – 1980’li Yıllarda Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
1993 – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler
1995 – İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri
1998 – Türk KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi, Araştırma Raporu
2000 – Yeni Dünya Düzeni Nereye?
2000 – Küreselleşme Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı
2002 – Türkiye Ekonomisinin Son Durumu
2017 – Dünyadan Türkiye’ye, İktisattan Siyasete
2017 – Emperyalizm Sosyalizm Ve Türkiye
2017 – Bir Krizin Kısa Hikayesi
2021 – Türkiye’nin Faşizmleri ve AKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir