Doğum tarihi: 25 Şubat 1643
Ölüm tarihi: 06 Şubat 1695
Kaç yaşında öldü: 52
Burcu: Balık
Meslek: Padişah
Doğum yeri: İstanbul
Ölüm yeri: Edirne

Osmanlı padişahlarının yirmibirincisi, İslan Halifelerinin seksenaltıncısı olan II. Ahmet Osmanlı Devleti’de iç ve dış karışıklıkların olduğu bir dönemde padişah oldu. 3 yıl 7 ay kadar kısa bir süre padişahlık yaptı.

25 Şubat 1643’te İstanbul’da doğdu. Sultan I. İbrahim’in üçüncü oğlu olup, Annesi Hatice Valide Sultan’dır. Şehzadeliği boyunca sarayda kaldı. Şehzadeliği ve kafes hayatı süresince eğitimine önem verdi. Farsça ve Arapça dersleri aldı. Kardeşi II. Süleyman’ın padişahlığı boyunca 4 sene kafes hayatı yaşadı ve kardeşi II. Süleyman ölünce 21 Haziran 1691’de tahta çıktı.

II. Ahmet tahtı devraldığında Osmanlı Devleti, İkinci Viyana Kuşatması’yla meşguldu. 1691 yılında sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, II. Süleyman hasta olduğu halde Avusturya seferine katılmasını istemişti. Kısa bir süre sonra II. Süleyman rahatsızlanıp vefat edince II. Ahmet’in tahta geçmesine karar verildi.

II. Ahmet, Avusturya seferinin devamını diledi. Bunun üzerine Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 20 Temmuz’da Belgrad’a ulaşan ordusu ile Petervaradin önlerinde bulunan Avusturya kuvvetlerinin üzerine yürüdü. Tuna Nehri kenarında bulunan Salankamen bölgesinde Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki ordu, Prens Ludvig komutasındaki Avusturya ordusu ile karşılaştı. Savaşın ilk anlarında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa hayatını kaybetti ve Osmanlı ordusu yenildi. Avusturya bu zaferinden sonra Lipva ve Varat Kalesi’ni kuşattı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilen Arabacı Ali Paşa, başarılı olamayınca onun da yerine Hacı Ali Paşa tayin edildi. Avusturya Savaşı durdurulmak istense de netice alınamadı. Osmanlı Devleti’nin zayıflığını gören Lehler Kamaniçe’yi, Venedikli’ler de Dalmaçya sahillerinde bulunan Gabella Kalesi’ni ele geçirdiler, Girit’e asker çıkardılar.

Başarısız olundukça yerine yeni atamalar yapılıyordu. Hacı Ali Paşa’dan sonra sadrazamlığa Bozoklu Mustafa Paşa getirildi. 1693 yılında Avusturyalı’lar Erdel üzerinden Eflak ve Boğdan’a girdiler. Bozoklu Mustafa Paşa, yanına aldığı kuvvetle Yanıva ve Belgrad’ı geri aldı. Bir yandan da Venedikli’lerin saldırıları devam etmekteydi. Malta, Floransa, Papalık filolarından oluşan bir Venedik donanması Sakız Adası’nı işgal etti. Sakız Adası’nın düşmesi II. Ahmet’i çok üzdü. Padişah, Vezir-i Azamlığa atanan Sürmeli Ali Paşa’ya “Madem ki Sakız düşman elindedir, bütün Macaristan’ı alsam makbulüm değildir” diye bildirdi. Kaptan-ı Derya Mezomorta Hüseyin Paşa Sakız’ın geri alınmasıyla görevlendirildi.

Doğu illerinde de karışıklıklar başgöstermekteydi. Suriye’de Sürhanoğulları ve Manoğulları başkaldırdılar. Irak ve Hicaz bölgelerinde isyanlar çıkmaktaydı. Anadolu’da eşkiyalık artmıştı. Bursa’dan kalabalık bir derviş grubuyla Edirne’ye gelip halkı tahrik eden Niyazi Mısrî ve mehdilik iddasıyla ortaya çıkan biri iç karışıklığa sebep olmuştu.

Sakız’ın geri alınmasından kısa bir süre önce 06 Şubat 1695’te II. Ahmet rahatsızlanarak vefat etti. Cenazesi Edirne’den getirilip İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman’nın türbesine defnedildi. Kendisinden sonra Osmanlı tahtına kardeşi IV. Mehmet’in oğlu II. Mustafa geçti.

II. Ahmet döneminde teşkilat alanında birçok yenilik yapıldı. Eski geleneklere uygun olarak haftada 4 kere Divan-ı Hümayun’nun toplanması kararı verdi. Toprak düzenini yenileyerek eyalet topraklarının işleme hakkının babadan oğula geçmesine izin verdi. Padişahlığı süresince Edirne’de ikamet etti. Saray entrikalarından uzak durmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sanata ve sanatkâra büyük önem verirdi. Kendisi de iyi bir hattat ve şairdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir