Doğum tarihi: ?? ?? 1970
Kaç yaşında: 53
Meslek: Akademisyen
Doğum yeri: Keskin, Kırıkkale

Halil Murat Ünver, 1970 yılında Kırıkkale, Keskin’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamlayan Halil Murat Ünver, Yüksek öğrenimini Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde 1991 yılında tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesini 1997 yılında, doktora derecesini 2004 yılında aldı.

1991 yılında 21 yaşında iken Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu’nda Bilgisayar Programcılığı Programında öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Halil Murat Ünver, Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu’nda, Hacılar Meslek Yüksekokulu’nda ve Mühendislik fakültesinde bilgisayar donanımı, elektronik ve güç elektroniği dersleri verdi.

Halil Murat Ünver’in aile fertlerinden çoğunun MKEK kökenli olması, ayrıca babasının MKEK’nda bürokrat olması nedeni ile tüm yaşamı savunma sanayi odaklı geçmiştir. Kurumun tüm fabrikalarını ve üretim kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kurumda işçiden müsteşara tüm kademedeki çalışanları akademik, psikolojik, sosyolojik, idari, iktisadi açıdan tahlil etmiştir, böylelikle genel olarak kamu ve kamu iktisadi devlet teşekküllerindeki yönetim sistemi yanlışlarının tespiti için ele geçen mükemmel imkân değerlendirilmiştir.

1994 yılında 3 ay İngiltere/Manchester, 2013 yılında 3 ay Almanya/Schweinfurt’de bulundu. Ayrıca çeşitli proje ve incelemeler için İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Avusturya, Ukrayna, Suriye, Suudi Arabistan’da bulundu. Bu ülkelerdeki teknik, teknoloji, sanayi, sosyal hayat, bürokrasi, insan ve iş profilini inceleme imkânı buldu.

Halil Murat Ünver’in 2004 yılında doktora tezi olarak ürettiği indüksiyon ocağı yaklaşık 10 yıldır Adana’da dişçilik sektöründe özel alaşımlı döküm yapmak için kullanılmaktadır. Dünyada ilk kez inverter devresinin PLC ile sürüldüğü bu tez, SANTEZ desteklerine kadar Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri’nde üretilen tezler arasında sanayide kullanılabilecek ürün çıkartan ilk ve tek tez oldu.

Halil Murat Ünver, 2006 & 2011 yılları arasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulunda idareci olarak görev aldı. Yüksekokul müdür yardımcılığı, Teknik Programlar bölüm başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Üyeliği, Yükseokul Kurulu Üyeliği ve Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği yaptı. 2011 & 2014 arasında Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Uluslararası saygın, indeksli dergilerde elektrik makinaları ve yapay zeka alanında 13 makale, 30’a yakın konferans bildirisi ve çeşitli dergilerde 20’den fazla bilimsel makale yayımladı. Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlığını yürüttüğü 20 ‘den fazla tez çalışmasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Yapay Zeka alanında bilimsel çalışmalar yaptı. Çeşitli uluslararası makaleler ve bildiriler yayınladı. Hem Elektrik Makinalarında hem de Yapay Zeka alanında ayrı ayrı doçentlik hakkı elde etti.

Halil Murat Ünver, geliştirdiği algoritma ile günümüzde kullanılan Türkçe kelimeleri analiz etti. En sık kullanılan harf dizilerini göz önüne alarak ergonomik ve verimli yeni bir Türkçe klavye tasarladı ismini TEZEREN koydu, çalışma bildirisi Viyana’da ödül aldı. Yine kullanımı zor olan Q klavye yerine geliştirdiği yeni İngilizce klavyeye ise SpeedyKEYS ismini koydu.

Halil Murat Ünver, Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı. Bu eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Eğiticisi olarak görev aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı eğitim merkezi olan ÇASGEM’de Almanya’da ki görevine gidene kadar- uzun süre eğitici olarak görev yaptı.

Ünver, Kurucu ortağı olduğu 1992 yılında kurulmuş olan KEMAS Ltd. Şti.’nde kalıp tav ocağı, konik ısıtma ocağı, indüksiyonlu su ısıtma sistemleri, PLC kontrollü güç ünitesi, jel yapıştırma sistemleri gibi üretim teknolojileri geliştirdi. Patent başvurularında bulundu. KEMAS Ltd. Şti. Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye’deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.’nin ürettiği ürünler hem Türkiye’de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

Halil Murat Ünver, halen Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Mekatronik Topluluğu Danışmanlığını ve Türk Ocağı Kırıkkale Şube Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Halil Murat Ünver, pandemi öncesi döneme kadar ROBOKALE isimli robot takımı, HİDROKALE isimli hidrojenli araç takımı, ELEKTROKALE isimli elektrikli araç takımlarını bünyesinde barındıran Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Mühendislik Teknolojileri Topluluğu Danışmanlığını yürütmüştür.

Halil Murat Ünver, evlidir ve iki çocuğu vardır. Eşi İş Güvenliği Uzmanı ve iki fakülte mezunudur, büyük oğlu Muzaffer Murathan Elektrik & Elektronik Mühendisliği tahsili yapmakta küçük oğlu Oğuz Kağan ise orta öğretimdedir.

Halil Murat Ünver’in ilgi alanları arasında; yapay zeka tabanlı sistem tasarımı, bilgisayar tabanlı makine tasarımı, destek karar mekanizması tasarımı, sistem analizi, iletişim, psikoloji, sosyoloji, jeopolitik, tarih, uluslararası ilişkiler, ekonomi konuları bulunmaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Halil Murat Ünver, başvurusunun ardından YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, yeni bir yönetim sistemi tasarladıklarını söyledi.

Mevcut yönetim şeklinin ve parlamenter sistemin millete çok iyi hizmet veremediğini düşündüklerini dile getiren Ünver, “Bu yeni yönetim sistemiyle özellikle gençlerimize refah içerisinde yaşayacağı, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacağı bir ülke bırakmayı hayal ediyoruz.” diye konuştu.

30 yıllık Meslek Hayatından Bazı Detaylar:

1. Kırıkkale ve Hacılar Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 10 binden fazla öğrenci yetiştirdi.
2. Hacılar Meslek Yüksekokulu’nu kurdu ve 5 yıl idareciliğini yaptı, döneminde yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim ve öğrenimini sağladı.
3. Doktora tez çalışmasında tasarladığı indüksiyon ocağı dünyada ilk kez uygulanan bir teknik içermekte olup, endüstriyel üretimde kullanılabilen nadir doktora tezlerinden bir olmuştur.
4. Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksiklerini görmüş ve bu Müdürlüğünü yaptığı yüksekokulda bölümün ivedilikle açılmasını sağlamıştır.
5. Kırıkkale Üniversitesine İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini getirmiştir. Altı yüzden fazla hekim, 2 binden fazla İş Güvenliği Uzmanı eğitim almıştır.
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile üniversiteye 2 milyon USD kazanmasına vesile olmuştur.
7. Bu eğitimler ile üniversitedeki öğretim üyeleri için kazanç kapısı oluşturulmuştur.
8. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine gerek Kırıkkale’de gerekse Ankara ve İstanbul’da değerli eğitimciler kazandırıldı, ülke için çok önemli olan bu konuda eğitimin uzman kişiler tarafından yapılmasını sağladı.
9. Kırıkkale Üniversitesi, ÇASGEM gibi kurumlarda 10 binden fazla uzman ve hekime eğitim verdi.
10. ROBOKALE isimli ekibi ile yaklaşık 10 yıl boyunca, 10 dan fazla robot yarışmasında 8 ödül aldı.
11. İngiltere’de Shell’in düzenlediği ECO MARATHON’a katılmış ve ülkemizi ve Kırıkkale Üniversitesi’ni ekibi ile temsil etmiştir.
12. Danışmanlığını yürüttüğü HİDROKALE ve KALECTRON isimli ekibiyle öz tasarım ve olan araçlarla, Tübitak tarafından düzenleneni Elektrikli ve Hidrojenli araç yarışmasına katıldı.
13. Kurum faaliyetleri birçok kez “Takdir Belgesi” ile taltif edildi.
14. Sanayi Bakanlığı için 20 den fazla Teknogirişim projesine jüri üyeliği yaptı.
15. Tübitak’ın 14 TEYDEB projesi için hakemlik yaptı.
16. 13 tane SCI ve SSCI uluslararası yayın yaptı.
17. Ekibiyle uluslararası toplantılarda 29 bildiri sundu.
18. Kitap bölümü, ulusal toplantı, çeşitli bilimsel dergilerde 20’den fazla makale yayınladı.
19. 20’den fazla öğrenciye Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Bilimlerinde yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırdı.
20. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar bilimlerinde 10 bilimsel proje yaptı.
21. Elektrik, elektronik, bilgisayar, işletme, makine, iş güvenliği konularında 40 dan fazla önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersi verdi.
22. Güncel kelimeleri bilimsel olarak inceleyerek İngilizce’ye özgü yepyeni bir klavye geliştirdi, (icat yapıldı) ve adını SpeedyKEYS verdi.
23. Güncel kelimeleri bilimsel olarak inceleyerek Türkçe’ye özgü yepyeni bir klavye geliştirdi (icat yapıldı) ve adını TEZEREN verdi. Ana satırda F klavye ile 77, E klavye ile 78 harf basılabilirken TEZEREN ile 92 harfe çıkarılmıştır.
24. Kurucusu ve ortağı olduğu KEMAS Ltd Şti ile yaklaşık 30 yılda ülkeye 150 den fazla makine üretti, bazıları ABD, Ukrayna, Azerbaycan, Suriye için üretildi.
25. Araştırma geliştirme sonucu üretilmiş, tasarımı tamamen kendisi tarafından gerçekleştirilen 12 tane özel tasarım makine yaptı.
26. Geliştirdiği ürünlere ilişkin patentler aldı, bu ürünler piyasaya ürün olarak sunuldu.
27. Geliştirdiği makineler dünya standartlarında olup gelişmiş ülke firmaları ile rekabet halindedir.
28. Savunma sanayi için çok özel makineler geliştirdi ve üretti.
29. Kırıkkale’de ilk kez 1 ton kapasiteli meyve ve sebze kurutma fırını geliştirdi ve üretti.
30. Türk Ocakları’nda yönetimdeki arkadaşları ile birlikte 18 yıl onlarca toplantı, seminer, konferans düzenledi. Kırıkkale’nin kültürel hayatına katkı sağladı.
31. Türk Ocakları faaliyeti olarak Türkiye’de, ve yurtdışında (Makedonya, Bosna, Suriye, Irak, Suriye, Çeçenistan) ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım faaliyetleri düzenledi.
32. Türk Ocağı çatısı altında Kırıkkale Eşraf Buluşmaları adı altında toplantılar gerçekleştirdi. Eşrafların bir araya gelmesini sağlayarak Kırıkkale’nin eğitim, tarım, ekonomi gibi güncel konularında sorunların tespitini ve çözüm için tavsiyeler üretmelerini sağladı.
33. Kırıkkale’de bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs temin etti,
34. Kırıkkale’de bulunan Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve Suriye, Irak’tan gelen Türkmen öğrencilere çeşitli türden destekler temin etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir