Etiket: kanser

Diyet ve Kanser

Beslenmenin kanserin oluşmasındaki rolü, giderek daha fazla araştırmacı tarafından incelenir olmuştur. İngiltere Kanser Araştırma Kurumu, yürütülen araştırmalann kanser vakalanmn 9610 ila 70′inin diyet değişikliğiyle önlenebileceğini gösterdiğini belirtmiştir. Ancak bu tür…