Doğum tarihi: ?? ?? 1966
Kaç yaşında: 57
Meslek: Bakan, Akademisyen
Doğum yeri: Artuklu, Mardin

03 Haziran 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin Artuklu’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimini 1990 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan lisans derecesi ile mezun oldu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesinde “Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları” adlı teziyle yüksek lisans derecesini tamamladı. 1998 yılında “Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri” adlı teziyle doktora (PhD) derecesini elde etti.

Vedat Işıkhan, 2003 yılında doçent unvanını alırken, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı.

Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak yer aldı.

Vedat Işıkhan’ın akademik yaşamında uzmanlaştığı önemli alanlar; çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politikalar, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar yer almaktadır.

Vedat Işıkhan’ın araştırma alanları arasında yönetim stresi, kentlerin gölgesinde yaşayan evsizler, çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları, engelli çocuğa sahip anne ve babalarda depresyon, Türkiye’de zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sorunları, tüberküloz hastalarının genel özellikleri ve onkolojide tükenmişlik ve başa çıkma, stres yönetimi: tükenmişlikten mutluluğa ve yardım personelini güçlendirme gibi konular bulunmaktadır.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)’nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev yapmış ve programın icra edilmesinde rol almıştır.

2015 & 2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı’nda akademik danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında “2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar” ve “Milli İradenin Zaferi” adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.

08 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği’ne ve 17 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği’ne atandı. Bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Vedat Işıkhan evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Vedat Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016 yılında Konsey Ödülüne layık görüldü.

Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Yüzyılın Sosyal Politikaları” kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.

08 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine atandı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevi yapan Vedat Bilgin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara milletvekili seçildi.

03 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Işıkhan getirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir