Doğum tarihi: 11 Şubat 1920
Ölüm tarihi: 18 Mart 1965
Kaç yaşında öldü: 45
Burcu: Kova
Meslek: Devlet Başkanı
Doğum yeri: Kahire, Mısır
Ölüm yeri: Roma, İtalya

28 Nisan 1936 & 26 Temmuz 1952 tarihleri arasında Mısır Kralı ve Nubya, Sudan, Kurdufan ve Darfur Hükümdarı olarak görev yaptı.

Kral Faruk, 11 Şubat 1920 tarihinde Kahire, Mısır Sultanlığında doğmuştur. Tam adı Faruk bin Ahmed Fuad bin İsmail bin İbrahim bin Mehmed Ali bin İbrahim Ağa’dır. ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torununun torunudur. Kavalalılar Hanedanından gelen dedesi Osmanlı Hidivi Hidiv İsmail Paşa’nın oğlu Kral I. Fuad babasıdır, annesi yine Türk asıllı Kraliçe Nazlı Sabri Hanım’dır. Kral Faruk, ilk eğitimini sarayda İngiliz ve Fransız mürebbiyelerle öğretmenlerden ve Mısırlı özel hocalardan aldı; 1935 yılında İngiltere’deki Woolwick Kraliyet Askerî Akademisi’ne gönderildi. Fakat yedi ay kadar sonra babasının âni ölümü üzerine ülkesine döndü.

13 Nisan 1922’de veliaht tayin edilen Kral Faruk, 16 yaşında iken Mısır Kralı babası I. Fuad 28 Nisan 1936 tarihinde ölünce Mısır Kralı oldu. 6 Mayıs 1936 günü tahta çıktı.

Bir müddet sonra 26 Ağustos 1936 tarihinde Mısır ile İngiltere arasında siyasî ve askerî ilişkileri yeniden düzenleyen bir ittifak antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Mısır’ın İngiltere’ye olan bağımlılığı azaltılırken İngiltere Süveyş Kanalı’nda askerî üs bulundurma hakkı kazandı. 1937’de Montrö Konferansı ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve aynı yıl Mısır Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.

Kral Faruk, II. Dünya Savaşı sırasında Mısır’daki İngiliz askeri varlığına karşı tarafsız kalmaya çalıştı. Savaştan sonra kurulan İsrail devletine karşı yapılan 1948 yılı Arap-İsrail Savaşı’nda alınan ağır yenilgi ve İngiliz işgalinin kaldırılamaması, milliyetçiliğin güçlenmesine neden oldu. Göreve geldiğinde halkın sevgi gösterileriyle karşılanan Kral Faruk özellikle savaştan sonra gözden düştü.

Öte yandan paraya ve sefahate düşkünlüğüyle tanınan Kral Faruk’un özel hayatı da halkın tepkisini çekiyordu. Kral Faruk, kendisine karşı muhalefette en önemli rolü ülkenin siyasî hayatında son derece etkili olan Vefd Partisi’nin oynadığını anlayarak halkın desteğini sağlamak için İhvân-ı Müslimîn’e yanaşmaya çalıştı; ülkedeki bütün siyasî partiler için toplantı yasağı uygulanırken bu parti özel izinle kongrelerini yapabiliyordu.

Başbakan Nehhâs Paşa’nın Ekim 1951’de, İngiltere’nin Mısır’daki varlığının devamını sağlayan 1936 antlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesi halkın büyük coşkusuyla karşılanırken krala karşı duyulan öfkeyi arttırdı. Vefd Partisi milliyetçilerinin tahtını yıkmaya hazırlandığını anlayan Kral Fâruk İngilizler’e yanaştı. Süveyş Kanalı bölgesindeki İngiliz kuvvetlerine karşı Mısırlı fedailerin giriştikleri gerilla hareketlerinin yoğunlaşması ve 19 Ocak 1952 günü bir garnizona saldırıda bulunulması üzerine 25 Ocak günü İngilizler’in İsmâiliye’de karşı saldırıya geçerek katliam yapmaları ülkede büyük bir infiale yol açtı ve sokağa dökülen halk İngilizler’in kaldığı binaları ateşe verdi; hükümetin sıkıyönetim ilân etmesi ve bazı sert tedbirler alması ise meseleye çözüm getirmedi.

Bu olaylardan ve o günlerde meydana gelen Kahire yangınından faydalanan Fâruk, Vefd hükümetinin başbakanı Nehhâs Paşa’yı azlederek yerine İngilizler’in güvenilir adamı Ali Mâhir Paşa’yı getirdi; ancak bu durum istikrarı sağlayamadığı gibi ülkeyi hızla ihtilâle yaklaştırdı.

Bu başarısızlıkları Kral Faruk’un kötü ve yetersiz yönetimine bağlayan Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi, 23 Temmuz 1952’de Mısır Devrimi’ni gerçekleştirerek, Kral Faruk’u tahttan çekilmeye zorladı ve 26 Temmuz 1952 tarihinde İtalya’ya gitmesine müsaade edildi. Kral Fâruk, darbecilerin bütün şartlarını kabul ettiğini bildirdiyse de tahtta kalması hem ihtilâl hem de ülkenin bağımsızlığı için doğru bulunmadığından hal‘edilerek ülke dışına çıkarılmasına karar verildi. Bunun üzerine Kral Faruk 26 Temmuz 1952 günü, ikinci eşi Kraliçe Neriman Sâdık’tan doğan altı aylık oğlu veliaht Prens Ahmed Fuâd lehine tahttan feragat ettiğini bildiren bir vesikayı imzalayarak Mısır’dan ayrıldı ve Roma’ya gitti.

Kral Faruk, İtalya’ya sürgüne giderken ‘Bir gün gelecek; dünyada 5 kral kalacak. Dördü iskambil kâğıtlarında, birisi de Büyük Britanya’da’ demiştir.

Ardından Kral Faruk’un yerine oğlu II. Fuad (tam adı Ahmed Fuad) altı aylık iken geçtiyse de, bir yıla kalmadan 18 Haziran 1953’te Mısır’da Cumhuriyet ilan edildi.

Kral Faruk, Roma’da, sarayında bulunan İtalyan danışmanları aracılığıyla önceden hazırlattığı mâlikâneye yerleşip Avrupa yüksek sosyetesine dahil oldu ve sık sık seyahat ettiği İsviçre, Fransa ve Monako’da hızlı bir hayat sürerek 18 Mart 1965’te Roma’da kalp krizinden öldü. 1959 yılında Monako vatandaşlığına geçmiş olan Fâruk ailesinin yönetimden aldığı özel izinle Kahire’de toprağa verildi.

Kral Faruk, 18 Mart 1965 tarihinde İtalya’nın başşehri Roma’da 45 yaşında kalp krizinden ölmüştür.

Evlilikleri:

1. eşi: 20 Ocak 1938 Mısırlı soylu bir ailenin üyesi olan Feride (asıl adı Safinaz Zülfikar) ile evlendi. Feriyal, Fevziye, Fediye adlarında 3 kızı oldu. 19 Kasım 1948’de boşandılar.
2. eşi: Neriman Sadık (1951 & 1954) II Fuad adlarında çocukları vardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir